BAGARSTUGA

Hyran för bagarstugan är 300:-/dag, inkl. ved. Vid betalning
ange namn och datum för bakning. Avgiften betalas in på bg. 978-7680. Inbetalningskort finns i en plastficka i köket.

Bagarstugan tillgänglig att hyra från vecka 14. Kontakta Gunnel Nygren

mobil: 070-381 7238

BAGARSTUGAN: