BAGARSTUGA

Hyran för bagarstugan är 300:-/dag, inkl. ved. Vid betalning
ange namn och datum för bakning. Avgiften betalas in på bg. 978-7680.
Inbetalningskort finns i en plastficka i köket.

Vid önskemål att hyra bagarstugan, kontakta:
Gunilla eller Olov Fällefors
Telefon: Gunilla: 070-382 99 82
Olov: 070-362 02 52

BAGARSTUGAN: