CAFÉ

SLÖJDARNAS HUS
stänger fr.o.m den 13 nov.
tills vidare med anledning av
den ökande smittspridningen.
Föreningen Vännäs Slöjd