ÖPPETTIDER

OBS! Vår tel.nr:  073-207 82 66
Slöjdarnas Hus kommer att hålla stängt under sommaren pga av det rådande läget när det gäller Covid-19.
Vi hoppas att åter kunna hålla öppet under jul-säsongen from 30 Oktober till den 23 December.
Välkomna då!

 

 

Värderade slöjdmedlemmar och intresserade av vår Skördemarknad !
Som ni säkert känner till så har myndigheterna inte gjort några ändringar i de
aktuella antalsbegränsningarna för offentliga arrangemang.
Det innebär att vi inte ser några möjligheter att genomföra en Skördemarknad vid
Slöjdarnas Hus. Krav om instängsling, bevakning samt separerade in- och utsläpp
till vårt område är inte möjliga att klara av.
Vi har stor förståelse för er som anmält intresse att vara med, men respekten
för allas vår hälsa måste gå först.
Nu ska vi i styrelsen på bästa sätt förbereda en aktiv och fulladdad höst-/
julförsäljning med start den 30 Oktober till den 23 December. Till detta återkommer vi !
Vi är många som längtar till aktiviteter i vårt kära Slöjdarnas Hus !
Med förhoppningsfulla hälsningar !
S t y r e l s e n

Styrelsen