AKTUELLT

OBS! Vårt tel.nr. är 0935-207 82 eller o73-207 82 66

26 maj öppnar Slöjdarnas Hus. Öppet alla dagar kl. 11.00 -18.00
förutom midsommarafton då vi stänger kl. 14.00.