AKTUELLT

OBS! Vårt tel.nr. är 0935-207 82 eller o73-207 82 66

Nu har vi stängt och öppnar igen i slutet av maj. Gott Nytt År!

Utlämning av kvarbliven slöjd sker söndagen 14 januari, kl. 11.00 – 16.00
Lokalen skall hyras ut så allt måste bort.