AKTUELLT

OBS! Vårt tel.nr. är  o73-207 82 66
 Slöjdarnas Hus har nu stängt. Vi öppnar åter 23 november kl. 11.00.
Välkommen att besöka oss då!
Inlämning av slöjd sker söndag 11 och måndag 12 november, kl. 11.00 – 15.00