AKTUELLT

OBS! Vårt tel.nr. är  o73-207 82 66
 Slöjdarnas Hus har nu öppet from den 24 Maj.
Välkommen att besöka oss!

Ny ordförande Olov Fällefors

Telefon: 070-362 02 52