AKTUELLT

OBS! Vårt tel.nr. är  o73-207 82 66
SLÖJDARNAS HUS
stänger fr.o.m den 13 nov.
tills vidare med anledning av
den ökande smittspridningen.
Föreningen Vännäs Slöjd
Återigen så önskar vi er mycket Välkomna till oss på Slöjdarnas Hus!

Kontaktperson Åke Sandström

Mobil: 070-343 9615