AKTUELLT

OBS! Vårt tel.nr. är  o73-207 82 66
  Slöjdarnas Hus kommer att vara stängt under sommaren pga det
rådande läget ang Covid-19.

Vi kommer att följa folkhälsomyndigetens rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Värderade slöjdmedlemmar och intresserade av vår Skördemarknad !
Som ni säkert känner till så har myndigheterna inte gjort några ändringar i de
aktuella antalsbegränsningarna för offentliga arrangemang.
Det innebär att vi inte ser några möjligheter att genomföra en Skördemarknad vid
Slöjdarnas Hus. Krav om instängsling, bevakning samt separerade in- och utsläpp
till vårt område är inte möjliga att klara av.
Vi har stor förståelse för er som anmält intresse att vara med, men respekten
för allas vår hälsa måste gå först.
Nu ska vi i styrelsen på bästa sätt förbereda en aktiv och fulladdad höst-/
julförsäljning med start den 30 Oktober till den 23 December. Till detta återkommer vi !
Vi är många som längtar till aktiviteter i vårt kära Slöjdarnas Hus !
Med förhoppningsfulla hälsningar !
S t y r e l s e n

 

 


Ordförande Olov Fällefors

Telefon: 070-362 02 52