AKTUELLT

OBS! Vårt tel.nr. är 0935-207 82 eller o73-207 82 66

Nu har vi stängt. Närmast i kalendern är vårt årsmöte 21mlon/3, kl. 19.00
Plats: Församligsgården i Vännäsby.