Bagarstuga

Bagarstuga

Finns att hyra


Kontakta Gunnel Nygren 070-381 7238.


Hyran för bagarstugan är 300:-/dag inkl ved.
Vid betalning ange namn och datum för bakning.
Avgiften betalas in på bg 978-7680 eller via swish 1234295762