Bagarstuga

Bagarstuga

Finns att hyra redan fr o m första februari 2022


Kontakta Gunnel Nygren 070-381 7238.


Hyran för bagarstugan är 300:-/dag inkl ved.
Vid betalning ange namn och datum för bakning.
Avgiften betalas in på bg 978-7680 eller via swish 1234295762


Länk till film på YouTube med råd och tips på hur man bakar tunnbröd:
https://youtu.be/WV_h7dmzV8A